بایگانی برچسب: s

احضار مسی احضار محبت قوی روی مس

 

 

 

 

 

 

 

احضار مسی احضار محبت  قوی روی مس

احضار محبت روی مس

دعای محبت روی مس

احضار مسی

این اشکال را یکشنبه بعدطلوع افتاب بر روی قطعه مس نقش و سه روز جوشانده شود با سرکه و گلاب و اب  و بعد حرارت دادع شود مطلوب احضار و تا اخ رعمر مطیع خواهد شدبا رها به تجربه رسیده است

اذن داشتن الزامیست وقت نوشتن رو به قبله باشید

ضمنا بر اساس طبع اقدام شود

m

با تشکر مدیریت سایت ایران دعا دعا و دعا نویسی

مسوولیت استفاده نادرست بر عهده خودتان میباشد

کلیه موارد این سایت به درخواست کاربران درج میگردد

 

ایات محبت

این ایه را هفت بار بر یک سیب قرمز بخوانید سپس به شخص مطلوب دهید

بسم الله الرحمن الرحیم

(ولقد جعلنا فی السماء بروجاً و زیناها للناظرین:: و حفظناها من کل شیطان رجیم)

دفع خوف با دعا

امام صادق ( ع ) فرموده است : چون از امری بترسی ( جن، تاریکی ،تنهایی و…) می گویی (( یا کافیا من کل شی و لا یکفی منک شی فی السموات و الارض اکفنی ما اهمنی من امر الدنیا و 

الاخره و صل علی محمد و آله )) 
 

هرکسی از جن و شیطان بترسد هنگامی که ترس بر او داخل می شود بگوید :
 
(( یا الله الا له اکبر القاهر بقدرته جمیع عباده و المطاع لعظمته عند کل خلیقته و الممضی مشیته لسابق قدرته انت تکللاء ما خلقت باللیل و النهار و لا یمتنع من اردت به سوء بشیء دونک من ذلک السوء و لایحول احد دونک 

بین احد و ما ترید به من الخیر کل مایری فی قبضک و جعلت قبائل الجن و لشیاطین یروننا و لا نراهم وانا لکیدهم خائف ( صلی االه علی محمد و آل محمد ) فامنی من شرهم و باسهم بحق سلطانک العزیز یا عزیز )) 
 
هرگاه این را بگوید به او از سوی جن و شیطان هرگز بدی نرسد.