بایگانی برچسب: s

زیاد شدن روزی و رزق

زیاد شدن روزی و رزق

برای زیاد شدن روزی و درآمد ۱۰۰مرتبه استغفر….بگویید و بعد از آن ۱۰۰ مرتبه صلوات بر نبی مكرم اسلام حضرت محمد(ص)بفرستید و بعد از به تعداد نامحدود اسم پنجم از اسماء ادریسی رو تكرار كنید.

اسم پنجم این است:

یاحى حین لا حى فى دیمومیة ملکه وبقائه یاحى