بایگانی برچسب: s

ذكر برای افزایش ثروت

ذكر برای افزایش ثروت

گفتن این ذكر برای افزایش ثروت بسیار مجرب هستش

مرحوم کشمیری فرمود روزی از استادم مرحوم قاضی کیمیا خواستم

گفت فردا بیا روز بعد که پیش او رفتم گفت این ذکر را زیاد بگو که خود کیمیاست.

از حضرت استاد بهجت نقل شده در آغاز وپایان ذکر ،صلوات بفرستد

اگر میخواهد۱۱۰مرتبه بگوید،ابتدا صلوات بفرستد

بعد۱۱۰ بار بگوید ذکر را وباز صلوات بفرستد .

ذکر این است

اللّهُمَ اَغنِنِی بِحلالِکَ عَن حَرامِک و بِفََضِلکَ عَمَّن سِواک