بایگانی برچسب: s

دعای گشایش بخت

دعای گشایش بخت

ادامه خواندن دعای گشایش بخت

دعای شفای بیمار

دعای شفای بیمار ادامه خواندن دعای شفای بیمار

شرف الشمس و

شرف الشمس و

ادامه خواندن شرف الشمس و

دعای دفع جن

دعای دفع جن ادامه خواندن دعای دفع جن

دعای نابودی دشمن

دعا براى دفع دشمن

دعا براى دفع دشمن

براى غلبه بر دشمن و همچنين رفع هم و غم مداومت بر آن مجرب مى باشد.

سبحان اللّه كما ينبغى للّه و الحمدللّه كا ينبغى للّه و لا اله الا اللّه كما ينبغى للّه و اللّه

اكبر كما ينبغى للّه و لا حول و لا قوه الا باللّه و صلى اللّه على محمد النبى و على اهل

بيته و جميع المرسلين و النبيين حتى يرضى اللّه .

دعا براى دفع دشمن

بسيار بخواند و يارى از اميرالمومنين على عليه السلام است .

يا قاهر العدو يا والى الولى يا مظهر العجائب يا مرتضى على .

آيه جهت فرارى دادن دشمن

اين آيه را بخواند و بر دشمن بدمد، ظفر يابد.

ختم اللّه على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه

هر كسى بخواهد مظلومى را از ظالمى برهاند

از حضرت رضا عليه السلام منقول است : هر كه خواهد مظلومى را از دست ظالمى

رهاند در برابر او بايستند و ده مرتبه بگويد (يا روف ) آن ظالم مظلوم را رها کند.

با تشکر مديريت سايت ايران دعا
انجام کلیه دعاهابجز دعاهای خواندنی بجز اذن استاد میسر نیست
مسووليت استفاده نادرست بر عهده خودتان ميباشد
در صورت داشتن سوالات پیرامون مطالب از طریق خطوط ارتباطی در ارتباط باشید
به تیتر بالای صفحه مراجعه شود

دفع دشمن

دعا براى دفع دشمن  

براى غلبه بر دشمن و همچنين رفع هم و غم مداومت بر آن مجرب مى باشد.

سبحان اللّه كما ينبغى للّه و الحمدللّه كا ينبغى للّه و لا اله الا اللّه كما ينبغى للّه و اللّه  

اكبر  كما ينبغى للّه و لا حول و لا قوه الا باللّه و صلى اللّه على محمد النبى و على اهل 

 بيته و جميع المرسلين و النبيين حتى يرضى اللّه . 

 دعای دفع دشمن مرجع ایران دعا