بایگانی برچسب: s

دعای شفای بیمار

دعای شفای بیمار ادامه خواندن دعای شفای بیمار

دعای باطل کردن طلسم

دعای باطل کردن طلسم – باطل شدن سحر و طلسم
برای باطل کردن هر گونه سحر و طلسم و بستگی در کارها بهترین روشها، یاری جستن از آیات شریفه قرآنی است. باطل السحر ذیل برای از بین بردن هر گونه طلسم و باز شدن بسته شده بسیار مجرب است.
***

ادامه خواندن دعای باطل کردن طلسم

دعای بخت گشایی

دعای بخت گشایی

ادامه خواندن دعای بخت گشایی